Fogadóórák rendje

 

FOGADÓÓRÁK RENDJE

B épület I. emelet 125. iroda

Hétfő: 10 - 12 óráig

Szerda: 13 - 14 óráig

 

 

Telefonos elérhetőségek (kizárólag ügyfélfogadási időben):

 - Nagyné dr. Schmelczer Erika

  Tel: 42/599-400/2498 mellék, email: schmelcz@nyf.hu

 - Sitku Andrea

  Tel.: 42/599-432 vagy 42/599-400/2213 mellék, e-mail: sitkua@nyf.hu

 

 

Szeptembertől induló, ingyenes, "C" típusú nyelvi kurzusok

 

A TÁMOP keretében 2014 szeptemberétől induló kurzusaink angol, német, francia és orosz nyelvből kizárólag állami finanszírozású vagy állami ösztöndíjas, részösztöndíjas hallgatók részére 

Szabadon választható, C típusú tantárgyként felvehető

 1. Általános idegen nyelvből (angol, francia, német, orosz) újrakezdő és haladó kurzusokat indítunk

 

 1. 30 órás szaknyelvi kommunikáció középfokú haladó nyelvtudással rendelkező hallgatók számára. (angol, német, orosz nyelv)

 

 1. Sajátos módszertanú angol nyelvi képzés folyamatos mentorálással, tanácsadással. Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akiknek tanulási nehézsége adódott, akik többszöri próbálkozás ellenére nem értek el eredményt az idegen nyelv elsajátítása terén. Számukra a CI3004-es kódú tantárgyat hirdetjük meg.

Az idegen nyelvi órák időpontjai:

hétfő: 7.00 - 9.30 óráig

péntek: 10.00 - 11.30 óráig

(Időpont módosításra az oktatóval való egyeztetés után van lehetőség.)

 

A kurzuson való részvétel feltétele a szintfelmérő megírása.

Jelentkezés:

A „B” épület 1. emelet 125-ös irodában vagy a sitkua@nyf.hu e-mail címre eljuttatott jelentkezési lapon.

 

Jelentkezési lap (letölthető)

 

Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 12. (péntek)

További a CI betűkódú tantárgyakat kínálunk költségtérítéses hallgatók részére. Számukra a tantárgyfelvétel a NEPTUN rendszeren keresztül történik.

 

Kurzusok:

 • Általános idegen nyelv (30 óra)
 • CI3004 Általános idegen nyelv – középhaladó (orosz)
 • CI3004 Általános idegen nyelv – középhaladó  (francia)
 • CI3004 Általános idegen nyelv – középhaladó  (német)
 • CI3004 Általános idegen nyelv – középhaladó  1. (angol)
 • CI3004 Általános idegen nyelv – középhaladó  1. (angol)
 • CI3004 Általános idegen nyelv – középhaladó  1. (angol)
 • CI3007 Általános idegen nyelv – haladó 2. (angol)

 

 • Szaknyelvi kommunikáció (30 óra)
 • CI3104 Turizmus-vendéglátás (német)
 • CI3105 Műszaki szaknyelvi kommunikáció - gépészmérnöki (angol)
 • CI3105 Műszaki szaknyelvi kommunikáció - gépészmérnöki (német)
 • CI3201 Pályázatírási szaknyelv (angol)
 • CI3202 Üzleti-hivatali nyelv (orosz)

 

 

 

Tájékoztatás a „Diplomamentő” program eseményeiről

 

A Nyíregyházi Főiskola 80 fő képzésével vesz részt a 2015. augusztusig tartó idegen nyelvi képzési programban.

A hét, egyenként 240 órás angol nyelvi kurzus szeptemberben és októberben indul a Nyíregyházi Főiskolán.

Tájékoztatjuk azokat az OFA rendszerében már regisztrált jelentkezőket, akik a 240 órás angol nyelvi képzést a Nyíregyházi Főiskolán kívánják igénybe venni, hogy szeptemberi szintmérőinket

2014. szeptember 9-én (kedden) és 16-án (kedden) 17 órától tartjuk.

A szintmérőkre történő jelentkezés az OFATÁR rendszerében történik, ahol minden információ a rendelkezésükre áll.

 

 

 

Mesterképzésben végzett, nyelvvizsga hiányában oklevéllel nem rendelkező hallgatók figyelmébe

 

A Nyíregyházi Egyetem jogelődjeként a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa 2014. július 22-i ülésén a „Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől”  2. sz. mellékletét (RH/61-74/2014) határozatszámmal, a „ A Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől ” 2. sz. mellékletét (RH/61-75/2014) határozatszámmal az alábbiak szerint módosította:

Az oklevél, bizonyítvány kiadásának átmeneti feltétele

A Nyíregyházi Egyetem jogelődjeként a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa a
2011. évi CCIV. törvény 107. §(2) szakasza alapján az oklevél, bizonyítvány kiadásának nyelvismeretre vonatkozó feltételét az alábbiak szerint határozza meg.

 

 1. Az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzéséhez előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a szakirányú továbbképzésben, felsőfokú szakképzésben, főiskolai szintű képzésben, alapképzésben vagy mesterképzésben abszolutóriumot szerzett személyek, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot, és a Nyíregyházi Egyetem által szervezett külön nyelvi vizsgát (a továbbiakban: nyelvi vizsga) sikeresen teljesítik.

 

 

TÁMOP nyári, ingyenes, intenzív, nyelvvizsga-előkészítő kurzus - kollégiumi beköltözéssel kapcsolatos információ

 

A kollégiumi beköltözéssel kapcsolatos információk:

Beköltözés időpontja: 2014. június 27-én (pénteken), vagy június 30-án (hétfőn) 9 órától - 13 óráig.

Kiköltözés időpontja: 2014. július 11-én 9 órától - 13 óráig.

(A hétvégi napokon a Kollégiumi Irodában, illetve az kollégiumi üzemeltető kft-nél nincs ügyfélfogadás.)

 

 

TÁMOP nyári, ingyenes, intenzív, nyelvvizsga-előkészítő kurzus

 

A TÁMOP « Nyelvtudás » pályázat keretében ismét megszervezzük a 60 órás ingyenes, intenzív nyelvvizsga-előkészítő tanfolyamot állami ösztöndíjas, illetve részösztöndíjas hallgatók részére angol, német, francia és orosz nyelvből.
 

A kurzusra jelentkezhetnek azok,

 • akik nem rendelkeznek az oklevelük kadásához szükséges nyelvvizsga-bizonyítvánnyal,
 • akik már rendelkeznek a diploma kiadásához szükséges középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány írásbeli vagy szóbeli komponensével

 

 • akik eddig nem vettek részt a CI kódú idegen nyelvi kurzusokon, de haladó szintű nyelvtudással rendelkeznek
 • akik részt vettek, de még maradt felhasználható 60 órájuk a pályázat által ingyenesen biztosított 150 órából.

 

Kurzus időpontja:

2014. június 30 - július 11-ig

Jelentkezési határidő: 2014. június 16.

 

A szintmérő dolgozatok írásának ideje (azok számára, akik még nem vettek részt az ingyenes, 150 órás TÁMOP kurzusokon): 2014. június 23. vagy június 25. 1400 óra, B épület, Nagyelőadó

 

Nem nyíregyházi hallgatók részére térítésmentes kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

 

Jelentkezési lap letölthető itt

 

Jelentkezés és bővebb információ:

Nyelvtudás Projektiroda

Szaknyelvi és Idegen Nyelvi Kommunikációs Központ

„B” épület, 1. emelet 125. iroda

 

 

Meghívó

 

MEGHÍVÓ

 

TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0019 számú, "Nyelvtudás" Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Nyíregyházi Főiskolán című projekt

Diplomamentő Program

 

Az előzetes igényfelmérés és a regisztráció a Diplomamentő programra lezárult.

 

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatást tett közzé azoknak a volt egyetemi és főiskolai hallgatóknak, akik sikeres államvizsgájukat követően a diplomájukat nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg, hogy a Kormány által támogatott Diplomamentő Programra való regisztrációját március 13-án megnyitotta.

A Program keretein belül jelentkezni tudnak angol, német és francia nyelvből 120, 180 valamint 240 órás képzésekre, melynek végeztével a képzésbe bekerülők államilag elismert, középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát tehetnek 2015. december 31-ig.

További részletekért keresse a www.ofa.hu weboldalt.