Bemutatkozunk

Idegennyelv- oktató és -vizsgáztató Intézeti Tanszék (IOVIT)

 

Csoportunk a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeten belül működik, és nyelvoktatási, nyelvvizsgáztatási feladatokat lát el.

 

Oktatási, oktatásszervezési profil:

-          az intézményi szintű idegennyelv-oktatás koordinálása;

-          az oktatók a BA/BSc, valamint az MA/MSc képzések mintatanterveinek
           tantárgyfelelősei;

-          a BA/BSc, MA/MSc, felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzések általános
           és szakmai idegen nyelvi óráinak ellátása.

-          „Nyelvtudás” TÁMOP-4. 1. 2. D – 12/1 KONV- 2012-0019, az intézményi idegen nyelvi
          oktatás komplex fejlesztését célzó pályázat keretében (fenntartási időszak) szabadon
          választható tantárgyként négy idegen nyelvet (angol, német, francia, orosz) oktatunk.
          Tevékenységünk főbb munkaterületei: általános és szaknyelvek oktatása, saját
           fejlesztésű tananyagok frissítése, tanácsadási és mentorálási rendszer működtetése
           az idegen nyelvi oktatás hatékonyságának növelése érdekében.

A program három fő célcsoportja a nyelvvizsgára készülő, a szaknyelvet tanulni kívánó és a nyelvi hátránnyal érkező hallgatók csoportja: http://www.nyf.hu/nyelvtudas/

 

Szolgáltatási profil:

I. Nyelvoktatás:

Felnőttképzési tevékenység E-000263/2014-es nyilvántartásba vételi számon:

·         Angol C2 1 1 0087 B2-es szint  (E-000263/2014/C001)

·         Angol nyelv A1-B2 és OP/1  (E-000263/2014/C003)

·         Francia nyelv A1-B2 és OP/1  (E-000263/2014/C004)

·         Német nyelv A1-B2  (E-000263/2014/C005)

·         Orosz nyelv A1-B2 és OP/1  (E-000263/2014/C006)

·         Lovári nyelv A1-B2 és OP/1  (E-000263/2014/C007)

·         Eszperantó nyelv A1-B2 és OP/1  (E-000263/2014/C008)

·         Ukrán nyelv  (E-000263/2014/C009)

·         Magyar mint idegen nyelv  (E-000263/2014/C010)

nyelvi képzési programok alapján nyelvtanfolyamok szervezése.

 

II. Nyelvvizsgáztatás – A Nyíregyházi Egyetem mint nyelvvizsgahely

A Nyíregyházi Egyetem akkreditált vizsgahelye az alábbi államilag elismert, illetve államilag és nemzetközileg is elismert nyelvvizsga-rendszereknek:

  1. GazdálKODÓ: (egy- és kétnyelvű, államilag elismert) szakmai angol és német nyelvből -idegenforgalmi vagy üzleti profil
  2. Origó:(kétnyelvű, államilag elismert) angol, eszperantó, francia, lengyel, német, olasz, orosz, román, szlovák nyelvekből, valamint magyar, mint idegen nyelvből

Az 1-3-ig felsorolt nyelvvizsgarendszerekben a nyelvvizsgáztatás teljes folyamata (tájékoztatás, vizsgára jelentkezés, vizsgabeosztás és kiértesítés, szóbeli és írásbeli vizsgáztatás, vizsgahalasztási kérelmek elfogadása) a Nyíregyházi Egyetem Idegen Nyelvi Vizsgáztató és Oktató Csoport szervezésében működik. (http://www.nye.hu/szikk/)

A záróvizsgát teljesített hallgatók számára heti két fogadóórán nyílik lehetőség a nyelvvizsga bizonyítványok bemutatására és ellenőrzésére. (B. épület, I. emelet, 123. iroda) Tájékoztatás: http://www.nye.hu/tfo/node/79