Konczné dr. Nagy Zsuzsanna

 

 

Konczné dr. Nagy Zsuzsanna PhD
főiskolai docens
 
 
Szobaszám: "B" épület 135. szoba
Tel.: 42/599-400/2219 mellék

 

Publikációs tevékenység

MAB-adatlap: (nyomtatható változat)

 

Név: Konczné Nagy Zsuzsanna

Születési év: 1970

Végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

okleveles középiskolai történelem-angol szakos tanár, KLTE, 1993

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!

Nyíregyházi Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Idegennyelv-oktató és -vizsgáztató Intézeti Tanszék – főiskolai docens

Tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA, stb.), (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)

Tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

PhD (történelemtudomány), 2006

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj, stb. és juttatásának időpontja

-

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben, stb.)

Oktatott tárgyak:

 

  1. 1993-2000: oktató a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Idegennyelvi Lektorátusán, illetve óraadó az Angol Nyelv és Irodalom Tanszékén: általános angol nyelv és nyelvi készségek oktatása
  2. 2000-2016: a jogutód Nyíregyházi Főiskola Idegennyelvi Lektorátusán, majd a Modern Filológiai Intézetben, illetve a Nyíregyházi Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok (majd Nemzetközi Tanulmányok) szakának alapképzésében, illetve mesterképzésében: általános angol nyelv, angol politikai- és kultúrdiplomáciai szaknyelv, angol kommunikáció és sajtószaknyelv, idegenforgalom és vendéglátás szaknyelve, üzleti levelezés és üzleti kommunikáció, az Európai Unió angol szaknyelvének oktatása.

Ezzel párhuzamosan az Angol nyelv– és Irodalom Tanszéken tárgyalás, pályázatírás, üzleti kommunikáció, nyelvi készségek, íráskészség, művészetek az angolszász világ kultúrájában; angol építészet, angol nyelv- és stílusgyakorlat, ausztrál országismeret, az angol ige, angol mondattan tárgyak oktatása.

  1. 2013-tól: A nemzetközi tanulmányok szakok megszűnésétől kezdve részvétel a Nyíregyházi Főiskola (2016-tól Nyíregyházi Egyetem) hallgatói számára általános idegennyelvi (C-típusú) és szakmai nyelvi tananyagok (B-típusú) kidolgozásában, valamint az angol általános, illetve szakmai nyelvek oktatásában.
  2. 2021-től: angol nyelv oktatása a Nyíregyházi Egyetem külföldi hallgatói részére. 2022-től a Modern brit kultúra I. és II. tárgyak oktatása.

 

Oktatásban töltött idő: 30 év felsőoktatásban (1993-től). 1993-2007: nyelvtanár, 2007-2017: főiskolai adjunktus, 2017-től főiskolai docens

 

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

Oktatás: tantárgyfelelős és oktatás: alap- és mesterképzésben: nemzetközi tanulmányok alap- és mesterszakon, turizmus és vendéglátás, edző, sportszervezés alapszakon angol nyelvi tantárgyak; felsőfokú szakképzések (titkárságvezető, csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó, idegen nyelvi kommunikátor) idegen nyelvi modulok tantárgyfelelőse és angol nyelvi kurzusok oktatója.

oktatásszervezés: részvétel a turizmus és vendéglátás alapszak kidolgozásában, az egyéves angol nyelvi előkészítő kurzus mérnök és gazdálkodási szakokra szakfelelőse.

Pályázati projektekben való részvétel:

2009-2011:HURO ProLearning nyelvfejlesztő pályázat angol általános és szaknyelvi e-learning tananyag fejlesztője

2010-2011 Szaknyelvi tananyag kidolgozója EU-s projekt keretében (ún. Norvég projekt PVC alprojekt)

2012-től TÁMOP-4. 1. 2D-12-1 Konv. -2012-0019 nyelvoktatás komplex fejlesztését célzó pályázatban való részvétel

2017 és 2021 között részt vettem az EFOP-3.2.24-14-17-2017-00004 azonosító számú,  NYEW WAY – AZ Angol NYelvoktatás Megújítása a Nyíregyházi Egyetemmel című pályázatban

Tudományos tevékenység: 2 angol nyelvű lektorált cikk társszerzőként, 3 e-learninges nyelvoktató tananyag.

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek

 

a)

1. Írásbeli nyelvvizsgafeladatok Angol alapfok-középfok. Szerk.: Nagyné Schmelzer Erika. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2009. (társszerző), 81 p. ISBN: 978-963-9909-33-5

2. Általános angol nyelv B2 szint e-learning tananyag-fejlesztés www. prolearning.ro 2011.

3. Angol turizmus szaknyelv e-learning tananyag-fejlesztés www. prolearning.ro 2011.

4. Angol gazdasági szaknyelv e-learning tananyag-fejlesztés www. prolearning.ro 2011.

5. Kereskedelmi szaknyelv English for Special Purposes: Commerce and Trade. 2015. 78 p. ISBN: 978-615-5545-30-6

6. Developing Labour Market Language Skills: Business Communication I. 2015. 70 p. ISBN: 978-615-5545-31-3

7. Szövegértés és Nyelvhasználat c. fejezetek in This Way B1 Angol gyakorlókönyv. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2019. 249 p. ISBN: 978-963-409-226-1

 

b)

1. Szabolcs-Szatmár megye mezőgazdasága (1945-1961). Nyíregyháza, 2001. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai III Tanulmányok 9. Nyíregyháza, 2001. 146 p.

2. A Kádár-korszak. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi történelmi olvasókönyv. Szerk.: Dr. Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 2000. pp. 218-228. (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet Kiadványai)

3. A földreform 60. évfordulójára. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2005/3. pp. 390-396.

4. József Németh: A Műegyetemtől a világhírig

/From BME [Budapest University of Technology and Economics] to Universal Renown/

In: Kommunikáció, Média, Gazdaság. Budapest, 2011/1. (Angol nyelvű rezümé),

5. Albert Szent-Györgyi received the Nobel Prize 75 years ago

In: Central European Political Science Review, Budapest, 2012/Vol. 13.

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

ERASMUS ösztöndíj keretében tanulmányutak a brüsszeli Fordító- és Tolmácsképző Intézetben (HEB-ISTI, Bruxelles) 2007, 2008

2002-től szóbeli nyelvvizsgáztatói és írásbeli javító tevékenység jelenleg  3 vizsgarendszerben (ITK Origó, Origó Mono, és Gazdálkodó nyelvvizsgák)