Intézményi nyelvi vizsga az oklevél kiadásához

 

 Az oklevél, bizonyítvány kiadásának átmeneti feltétele

  A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa – figyelembe véve az MRK 2012. március 26-i ajánlásait – a 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) szakasza alapján az oklevél, bizonyítvány kiadásának nyelvismeretre vonatkozó feltételét az alábbiak szerint határozza meg.

(1)  Mesterképzésben az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvvizsga-követelmény alól mentesítést nem lehet adni.

Módosítás:

2014 júliusától azok a mesterképzésben abszolutóriumot szerzett személyek, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot is élhetnek az intézményi nyelvi vizsga nyújtotta lehetőséggel.

Részletek: http://www.nye.hu/szikk/node/126

(2)  Az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzéséhez előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a szakirányú továbbképzésben, felsőfokú szakképzésben, főiskolai szintű képzésben vagy alapképzésben abszolutóriumot szerzett személyek, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot, és a Nyíregyházi Főiskola által szervezett külön nyelvi vizsgát (a továbbiakban: nyelvi vizsga) sikeresen teljesítik. (Utoljára a 2012/2013-as tanévben záróvizsgázott hallgatók élhetnek ezzel a lehetőséggel.)

(3)   A nyelvi vizsgát az Idegen Nyelvi Vizsgáztató és Oktató Csoport (a továbbiakban: IVOCS) szervezi. Az IVOCS feladatai a nyelvi vizsgával összefüggésben:

a.     az egyes nyelvi szinteknek megfelelő követelmények közzététele 2012. június 1-ig az intézmény honlapján

b.  a nyelvi vizsga időpontjainak közzététele minden év október 1-ig az elkövetkező tanévre az intézmény honlapján

c.      a jelentkezések regisztrálása

d.      a nyelvi vizsga lebonyolítása

e.      a nyelvi vizsgát igazoló tanúsítvány kiadása, a tanúsítványok nyilvántartása

f.       a mentességre irányuló kérelmek elbírálása.

(4)   A nyelvi vizsgára jelentkezni az intézmény honlapján közzétett jelentkezési lappal lehet.

(5)   A nyelvi vizsga szóbeli és írásbeli részből áll. Az előírt nyelvek száma és a nyelvi vizsga szintjei igazodnak a szakok Képzési és Kimeneti Követelményeiben előírtakhoz.

(6)   Az intézmény az alábbi nyelvi vizsgákat szervezi angol, német, francia, olasz, orosz, ukrán, román, eszperantó és lovári nyelven:

a.          B1 szintű szóbeli

b.         B1 szintű írásbeli

c.          B2 szintű szóbeli

d.         B2 szintű írásbeli

e.          C1 szintű szóbeli

f.          C1 szintű írásbeli.

(7) Ha a kérelmezőnek az előírt nyelvi szint szóbeli vagy írásbeli komponenséből sikeres nyelvvizsgája van, akkor a teljesített komponensből mentességet kap.

(8) B1 szintű nyelvi vizsgának beszámítható a korábban sikeresen teljesített nyelvi szigorlat, záróvizsga vagy alapvizsga.

(9) A nyelvi vizsga alól mentesség kérhető más felsőoktatási intézményben teljesített nyelvi vizsga alapján, különösen, ha a Szenátus I/2-2/14/2007. (február 20.)  sz. határozatának megfelelő, de az előbbiekben fel nem sorolt nyelvből teljesítette a kérelmező. A kérelmet az IVOCS bírálja el.

(10) Az IVOCS által szervezett ProLearning szintzáró vizsga angol és román nyelvből egyenértékű a megfelelő szintű intézményi nyelvi vizsgával.

(11)  A nyelvi vizsga térítéses, a térítés mértékét évente a Rektor előterjesztése alapján a Szenátus határozza meg. A térítési díj összegét a jelentkezési lap tartalmazza.

(12)  Jelen szabályozás azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát.

 

Kiegészítő tudnivalók:

1. Nyelvvizsga-kötelezettség korhatára:

    A 2005. évi felsőoktatási törvény 150. § (1): "Ha az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaiknak első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát."

 

2. Az oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvi követelmény képzési formánként és szakonként

 

3. Az intézményi nyelvi vizsga valamely részkomponense (írásbeli vagy szóbeli) alóli mentesség csak az alábbi linken található, akkreditált nyelvvizsgákon szerzett bizonyítvány bemutatása esetén adható: http://www.nyak.hu/doc/akk_vizsgarendszer.asp

 

A Szaknyelvi és Idegen Nyelvi Kommunikációs Központ honlapja

 

A 2011. június 22-én a Modern Filológiai Intézet utódaként létrejött Szaknyelvi és Idegen Nyelvi Kommunikációs Központ új arculatú oktatási és szolgáltatási feladatokat ellátó egysége a Bölcsészettudományi és Művészeti Karnak.

 

Oktatási, oktatásszervezési profil:

  •  az intézményi szintű idegennyelvi  képzés koordinálása
  • oktatóink tantárgy-felelősként a BA/ BSc és MA/ MSc képzések mintatanterveiben szereplő tantárgyakat gondozzák
  •  intézményi szinten kapacitásuk függvényében a BA/ BSc, MA,/MSc, valamint a felsőfokú szakképzések, szakirányú továbbképzések szaknyelvi és idegennyelvi óráinak ellátását biztosítják.
  • Intézményi szintű nyelvoktatás a "Nyelvtudás" TÁMOP 4. 1. 2D-1 KONV.2012-0019 pályázati program keretében

 

Szolgáltatási profilunk:

·        nyelvvizsgahelyek működtetése

·        nyelvvizsga-bizonyítványok ellenőrzése